התשלום איננו מתבצע באתר זה ומתבצע באתר הספק

תשלומי אגרה לכבישים, תשלום אגרה, תשלום חשבונות טלפון