התשלום איננו מתבצע באתר זה ומתבצע באתר הספק

תשלום מי שבע, מי שבע באר שבע, תשלום בכרטיס אשרא מי שבע, תשלום באינטרנט מי שבע
למעבר לאתר המבוקש