התשלום איננו מתבצע באתר זה ומתבצע באתר הספק

תשלום הגיחון, הגיחון ירושלים, תשלום הגיחון בכרטיס אשראי, תשלום הגיחון באינטרנט
למעבר לאתר המבוקש